Yksityisiä taideterapia- ja taidepsykoterapiapalveluja -luetteloon hyväksytään ne yhdistyksen jäsenet, joilla on Valviran hyväksymä psykoterapeutin ammattinimike ja taideterapia-, taidepsykoterapia- tai kuvataideterapiakoulutus. Luettelo päivitetään n. neljä kertaa vuodessa.

Yksityisiä taideterapia- ja taidepsykoterapiapalveluja

 

Taidepsykoterapeutti-luetteloon hyväksytään psykoterapeutit (Valvita/TEO), jotka ovat suorittaneet taidepsykoterapiakoulutuksen ja joille Suomen Taideterapiayhdistys ry on myöntänyt taidepsykoterapeuttinimikkeen. Yhteystietonsa ilmoittaneilta voi tiedustella taidepsykoterapiapalveluja (taidepsykoterapia, työnohjaus)

Taidepsykoterapeutti-luettelo

 

Taideterapeutti-luetteloon hyväksytään sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaiset, jotka ovat suorittaneet taideterapiakoulutuksen ja joille Suomen Taideterapiayhdistys ry on myöntänyt taideterapeuttinimikkeen.

Taideterapeutti-luettelo

 

Suomen Taideterapiayhdistys ry ja Turun yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta järjestävät Valviran hyväksymään psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen ja Suomen Taideterapiayhdistys ry:n hyväksymään kuvataidepsykoterapeutin pätevyyteen johtavan koulutusohjelman Aikuisten psykoanalyyttinen yksilö- ja kuvataidepsykoterapeuttikoulutus (93 op) 2014-2018
Koulutukseen sisältyy seminaariopetuksen ja muun teoriaopiskelun sekä kirjallisten töiden lisäksi psykoterapeuttista potilastyötä tiiviin työnohjauksen alaisuudessa. Kouluttajat ja työnohjaajat ovat Valviran hyväksymiä vaativan erityistason psykoterapeutteja.

Luettelossa olevilla opiskelijoilla on vielä mahdollisuus ottaa uusia koulutuspotilaita joko yksilöpsykoterapiaan ja/tai yksilökuvataidepsykoterapiaan. Terapiapaikoista voi tiedustella opiskelijoilta itseltään.

Vapaita koulutuspotilaspaikkoja yksilöpspykoterapiaan ja yksilökuvataidepsykoterapiaan

 Suomen Kuvataidepsykoterapia ry - Bildkonstpsykoterapi i Finland rf
1996734-2
Runeberginkatu 61 C 66
00260 Helsinki
puheenjohtaja@suomenkuvataidepsykoterapia.fi